Благовония Нирвана (NS Nagchampa Nirvana) PPURE, 15г